In 2000 kwam het boek “Orchideeën van Nederland” (Kreutz & Dekker) uit. Een gewichtig boek zowel letterlijk als figuurlijk. In de tussenliggende periode (2000 – heden) is er veel veranderd in Nederland. Soorten als Veenmosorchis (Hammarbya paludosa), Vliegenorchis (Ophrys insectifera) hebben ernstig moeten inboeten en Honingorchis (Herminium monorchis) is vermoedelijk zelfs uitgestorven op Schiermonnikoog* . In tegenstelling tot het verdwijnen van soorten zijn er enkele soorten teruggevonden op oude locaties, geheel nieuwe vindplaatsen ontdekt en zelfs nieuwe (onder)soorten in ons land aangetroffen. Bijenorchis heeft een enorme opmars gemaakt in Nederland. Reden om de Nederlandse orchideeënflora opnieuw onder de loep te nemen. Deze website dient als proloog en basisdocument voor ons boek “Orchideeën van Nederland; determinatie, ecologie en beheer” dat binnenkort zal verschijnen.

* Honingorchis is inmiddels teruggekeerd aan de Hollandse kust. In 2013 werd de soort daar voor het eerst na een lange periode van afwezigheid weer aangetroffen. Lees meer hierover in het Natuurbericht dat in 2014 verscheen

NB. de website is een groeidocument en nog steeds “under construction”  en zal  komende jaren aangevuld worden. Neem daarom regelmatig eens een kijkje!

Harlekijn (Anacamptis morio) in een Zuid-Limburgs heischraal grasland.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.